Magunkról

Az UUF (Unitárisch-Universalistisches Forum/Unitárius-Egyetemes Fórum)-ban önkéntes alapon hasonló gondolkodású emberek csoportosulnak:
akik belátják, hogy az emberi tevékenységnek etikai alapokon kell nyugodnia e világon, amely egy „életház“ fenntartását minden élőlény számára lehetővé teszi.

Így rendelkezünk egy spirituális alapu világnézetű alaphelyzettel. Az alaphelyzet lényege: szabadságra és boldogságra való törekvés, figyelembe véve, hogy a környezettel és a világ többi részével szemben is felelősek vagyunk. Szellemi törekvéseink – ugyan behatároltan – de alapvetően a gondolati nyiltságot és a cselekedet toleranciát szolgálják.
Az eddigi történelmi tapasztalatok alapján a legmegfelelőbbnek tartjuk a Karl Popper-féle „nyilt társadalmat“, amely garantálja szekuláris törvényhozó államrendjével a vallási és világnézeti pluralizmust továbbá az emberi jogok betartását. Ez teszi lehetővé az emberi együttélést, ahol az individuum autonómiája és az életutak sokfélesége szabadon kibontakozhat, amely egyedül e modern viágban vált először lehetségessé.

E célok elérése érdekében vallási csoportosulás helyett egyesületet alakitottunk. Mindenkit alapvetően felveszünk, ha magaévá tette alapeleveinket (ld. Alapelvek).

A vallásosság nem alapfeltettel ezen elvek elfogádásához, de vallásos alapon állva is el lehet fogadni azokat.

UUF alkalmat nyújt az eszmecserére és a spiritualitás gyakorlására. Akiket érdekel, részt vehetnek havonta egyszer a zsidó-keresztény tradiciójú istentiszteleten.

Nevünket a reformáció óta kialakult európai és tengerentúli nemzetközi unitárius-egyetemes áramlatoktól származtatjuk le. Ezen áramlatok története vátozatos.
Az ICUU (International Council of Unitarians and Universalists)-ba való belépést célul tűztük ki.

Osztrák csoportunk Ausztriában új, igy egyedülálló. Nincs tradiciónális kötődésünk, nulláról indulunk. Ez lehetővé teszi a kisérletezést és új utak kiprobálását.
A jövő nyitott.

spacer