GrundsatzerklärungDeclaration of principlesAlapelvi nyilatkozat

Alapelvi nyilatkozat

Unitárius-egyetemes önkéntes csoportosulásunk céljai:

 • Az emberi méltóság és értékek - az összes emberre kiterjesztve - tisztelete;
 • Igazságosság, fairnesz és együttérző szolidaritás legyen az emberi kapcsolatok alapja;
 • Kölcsönösen elfogadjuk egymást, törekszünk és bátorítjuk egymást az intellektuális és spirituális kibontakozásban egyesületi keretek között;
 • Egyetemes emberi jogok és egyéni szabadság;
 • Szabadon, tolerancián és felelőségen alapuló keresése értelmes értékeknek;
 • Lelkiismereti szabadság, demokratikus elvek gyakorlása az egyesületben és a társadalomban;
 • Célunk az erőszakmentes, szolidarításon alapuló, emancipációt elfogadó „nyilt társadalom“, továbbá ezen elvek kiterjesztése az egész emberi közösségre;
 • Tiszteletben tartjuk a létet összességében tekintve, hiszen ennek mi is részei vagyunk.

Unitárius-egyetemes tradiciónk forrásai:

 • Közvetlenül meg tapasztaljuk és csodáljuk az univerzumot, azon belül az életet, az azt fenntartó erőket;
 • Profétikus erejű emberek életútja múltban és jelenben; tetteik erőt adnak nekünk, hogy felvegyük a harcot az igazságtalansággal szemben, egyben embertársainkhoz együttérzéssel és szeretettel közeledjünk;
 • Bölcseletet gyűjtünk a világ vallási irataiban, etikai és spirituális útkeresésünk támogatására;
 • A zsidó-keresztény felebaráti szeretet gyakorlására szólítunk fel mindenkit;
 • Humanisztikus tanok tanulmányozása hozzájárul a tudományos eredmények ésszerű - tulkapásoktól mentes – felhasználásában, anélkül, hogy az abszolút értelmű raciónalismus és scientismus hibájába esnénk;
 • Spirituális-földközpontú tradicióban ünnepeljük a természetes ritmusú és harmónikus életet.

Elismerjük, hogy sokféle vallási filizófiai és világnézeti igazság létezik, és látjuk az egy igazság posztulálásában rejlő veszélyt.

Nyitva hagyuk a kérdést, hogy az egy igazságban vagy egy istenben higyjünk. Így tetteinkkel igazoljuk egyedülálló voltunkat. A túlvilági dolgokról inspiráló spekulativ módon fantáziálhatunk, de tetteink és azok következményei az egyedüli biztos tények, amelyekre támaszkodhatunk.

Nem tartunk szentnek önmagában véve semmiféle tradiciót, szimbólumot és rituált, csupán sokféle érték és idea megtestesülélének és szimbólumának tartjuk azokat, amelyek a hétköznapok szükségszerűségén túl életünket megalkotják. Kapcsolatfelvétel:

spacer